RYDLYME Produkt Informatie

 •  RYDLYME is een ongevaarlijke, non-corrosieve, niet verwondende, niet giftige, volledig biologisch afbreekbare ontkalker, zwaar versterkt met vochtinbrengende en penetrerende middelen die daadwerkelijk ketelsteen, kalk, modder, roest en andere door water gevormde sedimenten oplost van dmv water opererende systemen.
 • RYDLYME moet worden ingezet zoals voorgeschreven en op elke temperatuur binnen de operatie limieten (0ºF/ -18ºC en 180ºF/82ºC). Mocht de oplossing bevriezen en/of indikken op de lagere temperaturen en daarna ontdooien, zal dit geen invloed hebben op de effectiviteit van RYDLYME.
  Neem kontakt op bij gebruik boven 82ºC.
 • RYDLYME verliest geen kracht, oxideert niet, verzeept niet, dikt niet in en verliest haar effectiviteit niet voor een periode van minimaal 5 jaar.
 • Hoewel elke chemische reactie zal versnellen bij verhoogde temperaturen, wordt aangeradenRYDLYME te gebruiken bij gewone omgevingstemperaturen (50ºF/ 10ºC <> 75ºF / 24ºC) met volledige effectiviteit en resultaat.
 • RYDLYME is exothermisch, maar ontwikkelt geen substantiele verhoging van temperatuur terwijl het kalk, ketelsteen, modder, roest of andere water-sedimentent oplost.
 • RYDLYME heeft de eigenschap dat het ongeveer 1 Kg calcium carbonaat oplost per 4 liter, bij 70ºF / 21ºC en in geconcentreerde vorm. In opgeloste vorm zal RYDLYME nog steeds 1 Kg per 4 liter oplossen, maar de circulatie tijdsduur neem toe.
 • Geconcentreerde RYDLYME kan veilig in kontakt komen met de huid, zonder schadelijke effecten.
 • RYDLYME heeft een prettige, karakteristieke geur, overeenkomend met geroosterde amandelen, en zweet geen onaangename, onprettige of giftige dampen uit.
 • RYDLYME corrodeert, erodeert, attaqueert en oxideert NIET. Ze heeft ook geen schadelijke effecten of bijna elk metaal of materiaal dat gebruikt wordt in watersystemen zoals: KOPER, VEZELS, LEER, IJZER, RUBBER, STAAL, TITANIUM, GLAS of andere materialen die gebruikt worden in warmtewisselaars, vacuum pompen, verdampers, condensers en/of andere water-gekoelde, water-verwarmde, of water-opererende systemen, MITS gebruikt zoals aangegeven.

Als magnesium, zink of aluminium wordt blootgesteld aan 100% geconcentreerde RYDLYME, KAN oxodatie of pitting voorkomen. Chroom, sommige legeringen en roestvrij staal kunnen verkleuren. Het wordt afgeraden bij deze materialen een geconcentreerde oplossing te gebruiken. De algemeen geldende regel is, dat als een legering is ontworpen om in een water-systeem te functioneren, dat deze legering bestand is tegen RYDLYME. In zulk geval wordt aangeradenRYDLYME op te lossen met minimaal 50% water.
Het wordt aangeraden de RYDLYME oplossing voor gebruik grondig te mixen. Enige zwarte neerslag kan ontstaan, resulterend in een amber kleurige vloeistof, maar dit heeft geen negatief effect op de werking van RYDLYME.
RYDLYME heeft een soortelijk gewicht van 1,045
RYDLYME heeft een verdampingspunt van 213ºF / 100ºC

 • RYDLYME heeft geen open of gesloten vat ontbrandpunt
 • RYDLYME behoeft geen neutralizerende middelen; het is vrij spoelbaar met water.
 • RYDLYME is een electrolyte, zoals de meeste schoonmaakmiddelen. Een electrolyt is elke vloeistof die electrische stroom kan overbrengen. Voorbeelden: zout water, azijn etc etc. Een electrolyt kan platteren veroorzaken in sommige typen systemen. Dit betekent een overdracht van kleine volumes van het ene metaal op het andere metaal afhankelijk van de edelheid. In sommige gevallen zal een dunne laag koper kunnen ontstaan op een stalen drum, terwijl een electrolyt als RYDLYME circuleert. Platteren kan alleen voorkomen als 2 verschillende metalen zich in een electrolytische oplossing bevinden.
 • RYDLYME heeft het vermogen om afzettingen/bezinksels op te lossen van sommige systemen, terwijl deze in productie zijn.
 • RYDLYME heeft de eigenschappen om zonder restricties via elke private of commerciele verlader te worden verscheept/verstuurd. Luchtvaartmaatschappijen mogen RYDLYMEverschepen voor spoedgevallen.
 • Het is aanbevolen om de activiteit (pH) van de oplossing elk uur te controleren tijdens het circuleren met RYDLYME. Als de activiteit afneemt, wordt aanbevolen een deel van de oplossing te lozen en te vervangen door geconcentreerde RYDLYME en water. In de meeste gevallen is tussen de 2-4 uur voldoende om gewenst resultaat te behalen. Zwaar vervuilde oppervlakken kunnen echter langere circulatietijd benodigen. Gebruik RYDLYME alleen zoals voorgeschreven.

 

Algemene bepaling:

 • De voornoemde specificaties zijn van toepassing op ons product RYDLYME, mits gebruikt volgens de instructies. In geen geval zijn wij aansprakelijk indien RYDLYME niet wordt gebruikt zoals voorgeschreven.

De oplossing is biologisch afbreekbaar met een BOD waarde van 16mg/l. Hierdoor is het toegestaan om de oplossing met ruim water te lozen via het riool. Neem kontakt op met uw water authoriteit vwb lokale verordeningen en regelgeving voordat u loost.
De USDA heeft RYDLYME goedgekeurd en gecertificeerd om te gebruiken in alle afdelingen van officieel gecertificeerde bedrijven die vallen onder de Federale vlees, pluimvee, ei-sorteer en ei-productie programma`s.